top of page

עקרונות הקול האותנטי

מתוך עבודתי רבת השנים כקלינאית תקשורת והתמחות בטיפול בקול הדיבור שלנו גיליתי את ה"קול האותנטי". 

לקול האותנטי ניתן לקרוא גם קול האמצע (מבחינת הטון שלו) הוא הקול המשקף את האני שלנו – הקול האותנטי מביא את הייחוד שלנו, הוא כמו טביעת אצבע. 
זהו הקול הכי קומוניקטיבי שלנו, הוא יוצר קרבה באופן מיידי ופתיחות עם הצד השני, יוצא מהלב ונכנס ללב. 

לעיתים הקול האותנטי מסתתר תחת שכבות רבות של חסימות רגשיות, פיזיות או מנטאליות. לדוגמא כאשר היציבה שלנו סגורה, או כשאנחנו חשים חוסר בטחון. אם יש לנו דימוי בעייתי ומחשבות קשות על עצמינו, אם יש לנו מסכות או הגנות – כל אלה משפיעים על הקול האותנטי שלנו.

מה לקול האותנטי ולאמינות? 
כשאנו מדברים בקול האותנטי שלנו אנו מקרינים בטחון, אמינות ותחושה של ידע. 
אנשים בכל התחומים נוטים לסמוך, להאמין, לשתף פעולה ולקבל אותנו כשאנו משדרים אמינות ומקרינים בטחון וידע. 

איך מגיעים לקול האותנטי? 
בתהליך העבודה על הקול האותנטי ובמקביל על קול האמצע שלנו מתקיים כבר תהליך של עבודה פנימית על עצמנו. חיפוש וגילוי הקול יוצרים גילויים נוספים מרתקים על דרכי פעולתנו בעולם, על הבנתנו את העולם והמציאות הסובבת אותנו, על הפחדים והרצונות שלנו, מה מביא אותנו לתקיעות ומה גורם לנו שמחה והנאה. 

עצם העבודה על הקול יוצרת את הפתיחות והאפשרות הזו. בטיפול קול פרטני או בסדנת קול קבוצתית תוכלו לחשוף את הקול האותנטי שלכם ולהביא את עצמכם החוצה כפי שהייתם רוצים להישמע. 

bottom of page